РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІНАНСІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА